Nye effektiviseringskrav må konsekvensutredes

Styret ved St. Olavs Hospital sluttet seg i et ekstraordinært styremøte 6. juli til en prosess og framdrifts plan som skal sikre konsekvensutredning av nye sparekrav. Dette blir en del av planlagt arbeid med budsjett og sykehusets hovedprogram for forbedring.

Vi må vite mer om konsekvensene før nye tiltak vurderes, sier styreleder Milian Myraunet, og viser til at styret i slutten av mai sa at Samhandlingsreformen og én prosent omstilling neste år er nok.

. For at Helse Midt-Norge skal ha nok ressurser til vedtatte investeringer, er det nå behov for betydelig effektivisering og omstilling i alle helseforetakene. Det samlede budsjettutfordringen er nå på 2,5 prosent, og utgjør i alt 365 millioner kroner for hele regionen. I dag mangler det 155 millioner kroner for å løse dette.

75 millioner mer på St. Olav

Når kravene brytes ned på foretaksnivå, betyr det 75 millioner kroner mer i effektiviseringskrav på St. Olav neste år.

Kravet i foretaksprotokollen kommer på toppen av de 125 millioner kroner som St. Olav-styret i mai vedtok som maksimal omstillingsutfordring for sykehuset neste år. I det ligger en generell effektivisering på én prosent, helårsvirkning av årets styringskrav og utfordringer knyttet til Samhandlingsreformen.

Gevinstene skal i følge det nye vedtaket blant annet hentes ut gjennom effekter av Samhandlingsreformen, omfordeling av ressurser mellom fagområder og nivåer, redusere ressursbruk til vaktberedskap, samle akuttkirurgi og fødetilbud og styring av pasientstrømmen i Værnes-regionen til Helse Nord-Trøndelag.