Cxense Display

Nye kreftresultater offentliggjort

Kreftregisterets kvalitetsregistre har data for

enkeltsykehus tilbake til 1993 for endetarmskreft, 2007 for tykktarmskreft og

2004 for prostatakreft. Resultatene som ble offentliggjort nylig inneholder

data frem til og med 2010. Tidligere har

kun sykehusene fått tilgang på sine egne data, men for første gang blir

resultatene nå lagt ut i full offentlighet.

– Vi er glad for at resultatene fra kvalitetsregistrene nå

blir tilgjengelig. Åpenhet om resultater i helsesektoren er bra og bruk av

kvalitetsindikatorer og andre mål på kvalitet en forutsetning for videre arbeid

med kvalitet og pasientsikkerhet. Det gjør oss i bedre stand til å sikre videre

forbedringsarbeid innen utredning og behandling av pasientene, sier direktør

medisin- og helsefag, Alice Beathe Andersgaard i Helse Sør-Øst RHF.

Helse Sør-Øst har kvalitet- og pasientsikkerhet som en av to

store satsinger i sin strategiske plan for de nærmeste årene. Andersgaard

oppfordrer helseforetakene i regionene til aktivt å bruke de nye dataene for

ytterligere å heve kvaliteten i behandling av sine pasienter. Rapporten gir

hver behandlingsinstitusjon et godt grunnlag for kvalitetsforbedring ved at den

beskriver hvordan de ulike institusjonene utreder og behandler pasienten, og

hvordan det senere går med pasientene.

Helse Sør-Øst har over flere år drevet systematisk

forbedringsarbeid innen kreftområdet blant annet gjennom økt grad av

standarisering, innføring av forløpstider og ny funksjonsfordeling av

kreftkirurgien. Videre skal det etableres regionalt diagnosesenter for

pasienter som henvises med mistanke om alvorlig sykdom og diffuse symptomer ved

Akershus universitetssykehus. Det skal også etableres et eget senter for

prostatakreft.

– Vi kan ha rimelig forventning til at disse tiltakene

understøtter arbeidet med ytterligere å forbedre resultatene i årene framover,

men uansett vil medisinsk og teknologisk utvikling og forskning på kreftområdet

være sterke drivere, sier Andersgaard.