Nye læringsmål for spesialistutdanning for leger

NY LÆRINGSMÅL: Leger i spesialisering får nye læringsmål. Foto: Yayimages.com

Helsedirektoratet har vedtatt alle læringsmål for del 2 og 3 i alle spesialitetene i ny spesialutdanning for leger.

Læringsmålene skildrer hva en legespesialist skal forståt, kunne eller være i stand til å gjøre og gjør kompetansen en legespesialist skal oppnå gjennom spesialistutdanningen konkret og tydelig, skriver Helsedirektoratet på sine nettsider.

Spesialistforskrifta skildrer hvordan utdanningsvirksomhetene skal rette seg inn for å gi leger i spesialisering (LIS) en god utdanning, hvilket ansvar lederne har overfor LIS, krav til jevnlig veiledning og supervisjon, hvordan kompetansen skal vurderes hos LIS samt krav til å bli godkjent utdanningsvirksomhet. Alt dette bygger opp under et helhetlig system og rammer som skal sikre god kvalitet og samtidig ta vare på behovet for en smidig gjennomført utdanning.

Leger som begynner på del 2 eller 3 av legespesialiseringen fra mars 2019 vil bli utdannet etter de nye læringsmålene. Nå som målene er vedtatt, skal helseforetakene sette i gang et omfattende arbeid med å lage læringsaktiviteter som gjør at leger i spesialisering kan oppnå disse læringsmålene gjennom utdanningen i helseforetakene.

(Kilde: Helsdirektoratet)