Cxense Display

Nye nasjonale retningslinjer for diabetes inkluderer test for HbA1c

Påviser gjennomsnittlig blodsukker

HbA1c (glykosylert hemoglobin A1c) er en blodprøve som

påviser gjennomsnittlig blodsukker de siste 6 til 8 ukene før prøven er tatt.

Bruk av HbA1c gjør at man unngår problemer forbundet med de daglige

variasjonene i glukoseverdier, i tillegg til at man ikke trenger å faste før

blodprøvetaking.

Kunnskapssenteret har oppsummert og kvalitetsvurdert to

systematiske oversikter som ligger til grunn for anbefalinger fra WHO og NICE

om bruk av HbA1c som diagnostisk kriterium for diabetes.

HbA1c har god treffsikkerhet

Hovedkonklusjonene i Kunnskapssenterets oppsummering er:

For påvisning av mikrovaskulære komplikasjoner, som for

eksempel øyesykdommen retinopati, har HbA1c med en terskelverdi på 6,5 %, en

treffsikkerhet som er sammenlignbar med oral glukose toleransetest og test av

fastende blodsukker (venøs plasmaglukose). Kvaliteten på dokumentasjonen gjør

disse resultatene noe usikre.

For å identifisere økt risiko for å utvikle diabetes type 2,

såkalt prediabetes, har HbA1c med en terskelverdi på 5,8 % for europeere og 6,0

% for asiater en relativ god treffsikkerhet. Treffsikkerheten er sammenlignbar

med test av fastende blodsukker (venøs plasmaglukose).

Dokumentasjonen på bruk av HbA1c alene for å diagnostisere

?prediabeteshar svakheter, men usikkerheten reduseres ved at risikofaktorer

fastslås før test. Typiske risikofaktorer er alder, blodtrykk, midjestørrelse

osv.

Høy metodisk kvalitet

– De to systematiske oversiktene er vurdert til å være av

høy metodisk kvalitet, men vi har ikke undersøkt hvordan WHO og NICE har

vektlagt resultatene fra oversiktene i sine anbefalinger i retningslinjene. Vi

har heller ikke tatt standpunkt til om anbefalingene fra WHO og NICE er

overførbare til norske forhold, påpeker forsker Katrine Frønsdal ved

Kunnskapssenteret.