Cxense Display

Nye samhandlingsmillioner til kommunene

Et slikt tilbud kan fange opp pasienter med en kjent

lidelse som trenger tilsyn hele døgnet, men som ikke behøver innleggelse på

sykehus. Disse kan få et tilbud som kommunen har kompetanse til å gi, sier

helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Øyeblikkelig hjelp døgntilbud er et viktig steg i

samhandlingsreformen. Kommunene tilføres mer enn 1 milliard over fire år, og

tilbudet skal være på plass i hele landet innen 2016. Kommuner som har søkt

uten å få tilskudd i denne runden, vil få det i 2013.

Det har kommet inn mange søknader, og det viser at

kommunene er ivrige etter å styrke sitt tilbud. Det lover godt at så mange

kommuner og helseforetak har klart å bli enige om hvordan dette tilbudet skal

etableres allerede i 2012, sier Strøm-Erichsen.