Nye sentre for forskningsdrevet innovasjon

For sju år siden ble de første 14 Sentre for

forskningsdrevet innovasjon (SFI) utlyst. Den neste utlysningen blir tredje

runde med nye SFI.

Arbeidet til Sentrene for forskningsdrevet innovasjon har

vekket stor internasjonal oppmerksomhet, sier administrerende direktør i

Forskningsrådet, Arvid Hallén. Et fremragende SFI-eksempel er SIMLab ved NTNU

som har blitt en svært ettertraktet samarbeidspartner for internasjonale

bilprodusenter.

Ved første utlysningsrunde for SFI i 2006 ble det startet

opp 14 sentre. I 2011 ble det opprettet ytterligere sju, slik at det nå er 21

SFI i gang. De første 14 sentrene avsluttes ved utgangen av 2014 eller tidlig i

2015.

Høyt internasjonalt nivå

SFI-ordningen fremmer langsiktig forskning i et nært

samarbeid mellom forskningsaktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer.

SFI utvikler kompetanse på høyt internasjonalt nivå på områder som er viktige

for innovasjon og verdiskaping. Ordningen styrker teknologioverføring,

internasjonalisering og forskerutdanning.

SFI-ordningen stimulerer bedrifter til å planlegge fremtiden

og tenke langsiktig. På denne måten styrker satsingen langsiktig, næringsrettet

forskning, samtidig som den sikrer at norske forskningsmiljøer kan ligge i

front internasjonalt, sier Hallén.

Søknadsprosess og premisser
Den nye utlysningsrunden vil bli åpen for alle temaer som er

av betydning for innovasjon og verdiskaping i næringslivet. Målet er å ha selve

utlysningen klar i løpet av juni måned. Det legges også denne gang opp til en

to-trinns prosess med obligatoriske skisser i første omgang og deretter

fullstendige søknader.

Kvinneandelen i dagens portefølje av sentre er for lav.

Søkerinstitusjonene oppfordres til å se etter kvinnelige senterledere og

ledende forskere i arbeidet med nye søknader. Det jobbes med å avklare

formalitetene for den nye utlysningsrunden. I tillegg klargjøres frister for

innsending av obligatoriske skisser og for fullstendige søknader.

Den foreløpige tidsplanen legger opp til at fristen for

obligatoriske skisser kan bli i første halvdel av oktober i år. Frist for

endelige søknader kan da bli 12. februar 2014, men det tas forbehold om at

denne tidsplanen kan bli endret.

Oppdatert informasjon om den nye utlysningsrunden for SFI

vil bli lagt ut på Forskningsrådets nettside for SFI etter hvert.