Nye sykehusinnkjop.no lansert

NY SIDE: Sykehusinnkjøp har lansert nye nettside.

Sykehusinnkjøp HF har lansert nye nettsider om anskaffelser.

På de nye sidene vil du finne mer informasjon om Sykehusinnkjøps virksomhet. Særlig har de forbedret tilbudet til de som ønsker å følge deres kjernevirksomhet, som er å gjøre anskaffelser for landets helseforetak, skriver Sykehusinnkjøp i en melding.

På nettsiden vil det ligge en visning av Sykehusinnkjøp sin anskaffelsesplan. Denne vil til en hver tid være oppdatert med de anskaffelsene vi jobber med. For brukerne vil det være en mulighet til å få en totaloversikt over anskaffelsene Sykehusinnkjøp arbeider med. I tillegg finner du grunnleggende informasjon om hver enkelt anskaffelse fordelt på ulike kategorier, blant andre:

  • Kirurgiske produkter
  • Medisinsk grunnutstyr
  • Medisinsk teknisk utstyr
  • Medisinske forbruksvarer
  • Laboratorieprodukter – og utstyr

De nasjonale avtalene og anskaffelsene som Sykehusinnkjøp arbeider med gir detaljert informasjon om hva avtalene inneholder, hvordan de skal brukes og hvem som er Sykehusinnkjøps kontaktpersoner. Oversikten gir en rask oversikt over hva anskaffelsen inneholder, og hvor man er i anskaffelsesprosessen.

(Kilde: Sykehusinnkjøp og MedtekNorge)