Nye tall om pasientskader

– De

foreløpige tallene viser at vi ligger som forventet ut i fra

internasjonale tall, men jeg har tro på at vi kan bli bedre. Jeg har

satt i gang en rekke tiltak for å bedre kvaliteten og pasientsikkerheten

i helse- og omsorgstjenesten. For å kunne måle om vi lykkes, så har vi

satt i gang det som trolig er verdens første nasjonale kartlegging av

journaler ved alle helseforetak for å se hvor mange skader det er på

pasienter. Denne undersøkelsen vil gjentas jevnlig for å se om vi blir

bedre, sier helse- og omsorgsminister Strøm-Erichsen.