Nye veiledere skal gi bedre prioriteringer

 

Statssekretær Ellen Pedersen fikk overrakt de fem første av i alt 32 prioriteringsveiledere
under en lansering i Helsedirektorateret 2. desember. Ytterligere ti kommer før jul, mens resten etter planen kommer i løpet av 2009.
Dette har vi ventet på i spenning, og vil være et viktig verktøy for å gjøre helsetjenesten bedre, uten at det nødvendigvis koster mer. Det er store geografiske forskjeller innen Helse-Norge, og dette er et skritt på veien til å få et likere og mer helhetlig tilbud, sa Pedersen.
Vært en hodepine

Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene har samarbeidet om å utvikle prioriteringsveiledere innenfor fagområder/spesialiteter som gir anbefalinger om rettighetsstatus og frister til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Legeforeningen og brukerorganisasjoner har bidratt aktivt i hele prosessen.
Assisterende direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog har ledet styringsgruppa. Han understreker både viktigheten og omfanget av prosjektet. Forskrifter om prioriteringer i helsetjenesten trådte i kraft 1.1.2001, men data fra Norsk Pasientregister (NPR) tyder på at regelverket er praktisert ulikt både mellom helseregionene og mellom helseforetakene i de ulike helseregionene.
Prioritering har vært en hodepine for alle i helsetjenesten. Med prioriteringsveilederne skal vi sikre at de sykeste får hjelp først og at de som trenger det mest får behandling i tide. Det viktigste er at ventetiden ikke blir for lang for de med alvorlige sykdommer, sier Guldvog.