Nyfødtscreeningen utvides med to nye sykdommer

Fra nyttår vil nyfødte screenes for ytterligere to sykdommer.

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Sykdommene som blir innlemmet i screeningen kan føre til alvorlig helseskade eller død i løpet av første leveår. Dersom de oppdages tidlig og behandlingen kommer raskt i gang, kan barnet bli friskt, skriver regjeringen i en pressemelding.

Sykdommene som blir innlemmet i screeningen er alvorlig kombinert immunsvikt (SCID) og andre alvorlige T-celle defekter og 3-OH 3-metylglutaryl-CoA lyasedefekt (HMG).

– Jeg er veldig glad for at nyfødtscreeningen utvides med disse sykdommene. Det vil gjøre det mulig å hindre alvorlig helseskade og dødsfall blant små barn og det vil spare foreldre for sorg og smerte, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i meldingen.

Utvidelsen av nyfødtscreeningen blir gjort ved endringer i forskriften om genetiske masseundersøkelse av nyfødte.

De regionale helseforetakene har plikt til å tilby screening av alle nyfødte.

(Pressemelding)


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Lagre