Nytt Østfoldsykehus ferdig i 2015

Nå er man ferdig med den såkalte konseptfasen, og det gjenstår ca. to år med planlegging. Fra sykehusets side understrekes nå betydningen av at planleggingen får fortsette uten utsettelser. 
Stort prosjekt
Sykehuset vil legge beslag på et område på 21 mål, og skal ifølge arkitekten fremstå som et landemerke. Det er et stort prosjekt på 110.000 kvadratmeter sykehusflate. Det reviderte prosjektet er mindre enn det opprinnelige, men til gjengjeld har man nå gjort sykehuset mer kompakt. For pasientene som behandles i sykehuset blir det blant annet et syv etasjers sengebygg, og i øverste etasje blir det innredet rom med hotellstandard.
Lokalsykehus i Moss
Moss Sykehus får funksjon som lokalsykehus, men med et utvidet ansvar for øyepasienter. Også en egen dialyseavdeling skal bygges i Moss. Nye behandlingsformer vil medføre mer dag- og korttidsopphold på sykehuset. Kostnadene i Moss er beregnet til ca. 200 millioner kroner.