Cxense Display

Nytt Østfoldsykehus tas i bruk

Nytt-ostfoldsykehus-043

Mandag 2. november klokken 08.00 stanset akuttmottaket i Fredrikstad mottak av nye pasienter. Samtidig åpnet akuttmottaket på Kalnes for pasienter. All pasientbehandling som tidligere har funnet sted i Sykehuset Østfold Fredrikstad, vil fra nå foregå på Sykehuset Østfold Kalnes.

I løpet av noen få dager skal 180 pasienter og 250 lastebillass med blant annet 330 senger, 27 medisinrom og 20 000 pappesker flyttes fra Fredrikstad til det nye sykehuset på Kalnes. Flytteperioden varer i hovedsak fra den 26. oktober til den 6. november. Pasientene flyttes til Kalnes i løpet av 2. og 3. november.

– Vi har hatt som mål å gi pasientene privatliv når de er syke.– For det første har vi bare ensengsrom, og det gjør at pasienten får bedre oppfølging. Det er mindre fare for smitte og pasientene blir mer skjermet, sier administrerende direktør Just Ebbesen Sykehuset Østfold.

Ny teknologi skal sørge for at de sykehusansatte har full kontroll over pasientene. – Vi vil kunne overvåke og følge med på pasientene på helt nye måter, noe som gir en større grad av sikkerhet. Medarbeiderne blir også satt i stand til å dele og gi informasjon mye raskere. Det er lagt til rette for at det skal jobbes tverrfaglig og helhetlig.

Interessen for det nye sykehuset er stor i hele Østfold. Også fra resten av landet følges nybygget og nye måter å behandle pasienter med stor interesse. Og medarbeiderne som skal arbeide i det nye sykehuset forteller at de gleder seg intenst.