Nytt bygg for sikkerhetspsykiatri og kompetansesenter i Trondheim

(Skjermbilde: kart.gulesider.no)

Et nytt bygg for sikkerhetspsykiatri og kompetansesenter for St. Olavs Hospital skal bygges på Østmarka i Trondheim.

Prosjektet har pre-kvalifisert tre tilbydere til å delta i konkurransen, som omfatter totalentreprise med design og løsningsforslag. St. Olavs hospital HF er byggherre, og Sykehusbygg HF er engasjert til å ivareta prosjektledelsen, skriver sykehusbygg.no.

Dagens sikkerhetspsykiatri ligger på Brøset i Trondheim, men hele området skal selges. St.Olavs hospital har fått frist til å flytte ut fra Brøset senest høsten 2022. Det skal derfor etableres et nytt sikkerhetspsykiatrisk bygg på Østmarka. St. Olavs får dermed samlet store deler av sykehuspsykiatrien på ett område. Det nye bygget skal ha en størrelse på inntil 6000m2 BTA, og være innflytningsklart ved årsskiftet 2021-22. Den økonomiske rammen er på 390 mill.kr. inkl. mva.

– Dette er et spennende prosjekt! Det omfatter jo særlige utfordringer med tanke på klinisk funksjonalitet, robusthet og sikkerhet. I tillegg skal bygget tilpasses et vernet område og kulturminnelandskap hvor det er strenge krav til arkitektonisk utforming, forteller Prosjektsjef i Sykehusbygg HF, Bjørn Remen

Det nye bygget inneholder lokal og regional sikkerhetsavdeling, Sentral fagenhet for tvungen omsorg (nasjonal tjeneste), kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, og Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet.  Det skal også synliggjøres mulighet for senere utvidelse av den kliniske virksomheten tilsvarende på 6-8 plasser.

Prosjektet skal gjennomføres som en totalentreprise. I den vil både løsningsforslag, design, og pris inngå. Det er lagt opp til at tilbyderne kommer med et forslag til utforming av bygget og planløsning, med kravene og forutsetningene i tilbudsdokumentene i grunn. Det ble invitert til en prekvalifisering, hvor seks tilbydere søkte om å delta i konkurransen. På forhånd var det bestemt at tre tilbydere skulle bli invitert med videre til konkurransen.

De tre tilbyderne er:
– Skanska Norge AS, med Nordic/SLA som arkitekter og Sweco/Aas-Jacbosen som rådgivere.
– Veidekke Entreprenør AS, med White Arkitekter og Norconsult/Rambøll som rådgivere.
– NCC Norge AS, med Ratio/Karlsson Arkitekter og Cowi som rådgivere.

Endelig tilbudsfrist for totalentreprenør er juni 2018, og byggestart er planlagt til november 2019.

(Kilde: sykehusbygg.no)


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet