Nytt kreftsenter på Haukeland

Senteret skal tilby fysisk aktivitet til kreftpasienter, og er en forlengelse av "Pusterommet". I tillegg til å tilby trening, vil senteret ha mye fokus på ernæring og undervisning. Målet er å gi individuelt tilpassede tilbud – gjerne sammen med nære pårørende.
Inger Thormodsen, leder ved Kreftsenter for opplæring og rehabilitering, sier de vil jobbe forsknings- og kunnskapsbasert for å komme frem til gode rehabiliteringstilbud for kreftpasienter.
Forsking viser at fysisk aktivitet under og etter kreftbehandling har gunstig effekt både på funksjonsevne og på bivirkninger av sykdommen og behandlingen, sier Thormodsen.