Cxense Display

Nytt senter for kreftpasienter

 

Vardesenteret skal være en møteplass for kreftrammede fra hele landet og omfatte bl.a. rehabilitering, kostholdsveiledning og likemannsarbeid (råd og veiledning fra pasient til pasient). Etableringen av senteret er et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet og Kreftforningen. Sigbjørn Smeland, klinikksjef på Kreftklinikken, tror senteret vil gi kreftsaken et nasjonalt løft.

– Dette er det første senteret av sitt slag i Norge. At et helseforetak inngår et forpliktende samarbeid med en interesseorganisasjon som Kreftforeningen er banebrytende arbeid.

Nasjonalt kompetansesenter

På Vardesenteret skal kreftrammede kunne motta informasjon, støtte og veiledning, ta del i aktiviteter, møte likesinnede, eller bare ha et sted å hvile/finne ro. Smeland understreker at det er et kunnskapsbasert senter. To årsverk, finansiert av Kreftforeningen, skal vies forskning på bl.a. kreftrehabilitering, ernæring og likemannsarbeid.

– Målet er å bygge opp dette til et nasjonalt kompetansesenter innen rehabilitering av kreftpasienter i nært samarbeid med Montebellosenteret på Mesnalia. Derfor blir forskningen viktig og nærheten til et komplett kreftsenter som Radiumhospitalet, helt avgjørende.

Interaktive tilbud

Det legges vekt på at senterets tilbud ikke bare skal være begrenset til de som er fysisk tilstede. På sikt skal det derfor utvikles interaktive tilbud på senterets nettsider slik at alle kreftpasienter kan ta del i både videoforelesninger og aktiviteter, selv om de befinner seg i andre deler av landet.

Navneprosess

Navnet "Vardesenteret" et resultat av en navneprosess med medarbeidere fra helseforetaket, Kreftforeningen og pasientforeningene. Varder er for de fleste kjent som steinkonstruksjoner plassert på høyder i terrenget med utsikt. For mange representerer en Varde trygghet som forteller hvor man er, at noen har vært her før, samtidig som det er en veiviser for veien videre.

Navneforslaget er blitt godt mottatt fra både brukerutvalget ved Oslo universitetssykehus, pasientforeningene og mestringsenheten på Ullevål kreftsenter. Tidligere kreftpasient, Birgitte Bøe, er svært fornøyd med både navnet og senteret.

– Å bli kreftrammet er å bli kastet ut i et ukjent og skremmende landskap. En Varde å navigere etter er kanskje det man trenger mest. Det gir håp, trygghet og mulighet til å orientere seg.