Nytt senter for pasienter med kronisk utmattelsessyndrom

Internasjonale studier viser at opp til 25 prosent av alle pasientene som lider av ME ikke kommer seg ut av hjemmet for å oppsøke lege. I Norge er mellom 50 og 100 pasienter sengeliggende. Fastleger i bydelene kan nå henvise pasienter til utredning enten på poliklinikken eller ved at et ambulant team fra Ullevål kommer hjem til pasienten.
Sammensatte symptomer

Det nye senteret består av et tverrfaglig team av spesialister som utreder pasientene slik at de får riktig tilpasset behandling. – Dette er en lidelse med mange sammensatte symptomer. Derfor er det viktig at pasientene raskest mulig kommer til den spesialisten som er mest relevant i forhold til tyngdepunktet av deres lidelser, sier prosjektleder Barbara Baumgarten.