Cxense Display

Nytt sykehus på Brakerøya i Drammen

NYTT SYKEHUS: Det er stor interesse for å bidra med leveranser til nytt sykehus i Drammen.

Styret i Vestre Viken har enstemmig besluttet at nytt sykehus skal bygges på Brakerøya i Drammen. Det nye sykehuset vil koste ca. 8,8 milliarder kroner.

Samtlige av styrets medlemmer gav skryt til prosjektgruppen som har jobbet med konseptfasen for nytt sykehus. Styremedlemmene pekte på at det er gjort en grundig utredning av både Brakerøya- og Bragernesalternativet. Allikevel mente alle at Brakerøya er den beste lokaliseringen av et nytt sykehus i Drammen.

– Brakerøya er en strategisk god plassering. Jeg mener dette alternativet er det beste for fremtiden, sa styreleder Torbjørn Almlid.

8,8 milliarder kroner
Et nytt sykehus på Brakerøya vil koste 8,8 milliarder kroner (2015-kr). Det er vel 800 millioner kroner dyrere enn Bragernes-alternativet og 600 millioner kroner over den forutsatte rammen (8 milliarder kroner 2014-kr). Meromkostninger på driften i byggeperioden reduserer denne forskjellen med 200 millioner kroner.
Den gjennomførte bærekraftsanalysen viser at det likevel er tilfredsstillende bærekraft i alle alternativer, og at det dessuten er små forskjeller i bærekraft og nåverdiberegninger mellom alternativene.

I forslaget til vedtak i styret forutsettes det at utbyggingen ikke skal gå på bekostning av vedlikehold av Vestre Vikens øvrige bygg og virksomheter.