Nytt sykehusbygg i Vesterålen

 

Det nye sykehuset Nordlandssykehuset Vesterålen. planlegges som et moderne lokalsykehus med generelle funksjoner innenfor akuttberedskap, indremedisin og kirurgi, føde og medisinske servicefunksjoner. I tillegg skal det legges til rette for polikliniske og ambulante funksjoner. I tillegg skal det planlegges med felles akuttmottak (FAM) i samarbeid med Vesterålskommunene.

Nordlandssykehuset Vesterålen har også en omfattende virksomhet innenfor psykisk helsevern for voksne, barn og unge.

Samlet kostnadsramme er stipulert til 850 millioner kroner (i 2008 kroner). Det er beregnet en effektiviseringsgevinst på 11 millioner kroner ved å ta i bruk mytt bygg.

Forprosjektet, som er neste steg i planleggingen, vil være ferdig høsten 2009. Da skal endelig vedta om byggestart fattes.