Nytt tilbud til kronisk utmattede ungdommer

Brukerstyrte grupper 

Ifølge prosjektleder Siv Skovli vil det være opp til deltakerne selv å bestemme tema for møtene. De vil ha frihet til å hvile underveis i gruppesamlingene, lære hvordan de kan slappe av på en god måte, og ha muligheten til rett og slett å snakke om det som opptar dem her og nå. 

– Disse ungdommene har behov for å bli trodd og respektert for den sykdommen de sliter med. Vi legger vekt på hva de kan gjøre fremfor å fokusere på hva de ikke kan. Mestring dreier seg i stor grad om å ha krefter til å møte utfordringer og følelsen av å ha kontroll over eget liv. Det er derfor viktig at de berørte er aktive deltakere i prosessen slik at de kan ha muligheten til å bli bedre eller helt frisk igjen, sier hun. 

Egnede omgivelser

Den første gruppen, som starter opp i september, vil bestå av maks åtte ungdommer som skal møtes fire ganger før jul. Gruppemøtene vil bli holdt et sted som er egnet for ungdommer, med god ventilasjon og regulering av varme. Deltakerne må ha mulighet for å legge seg ned underveis for å hvile, matter og pledd må være tilgjengelig og tid må legges inn for avspenning. Temaer kan være praktiske tips om bruk av solbriller inne og ørepropper, filmkvelder eller skolegang. 

Preger hele familien

Foreldrene er invitert til gruppesamlinger parallelt, men atskilt fra ungdommene. – Vi mener det er viktig at familiene tilegner seg god kunnskap slik at de kan mestre hverdagen på best mulig måte. Når man får et barn eller ungdom med en kronisk sykdom blir i praksis hele familien preget av dette. Det er derfor viktig at foreldrene treffer andre i samme situasjon, slik at de kan dele erfaringer og hjelpe hverandre å se mulighetene fremfor hindringene, avslutter Skovli. 

Planlagt oppstart for samlingene er 3. september.