Cxense Display

Nyttig med håndholdt mini-ultralydapparat

Et mini-ultralydapparat koster nå 5−10 000 dollar, langt mindre enn tidligere ultralydmaskiner, og den diagnostiske kvaliteten er overraskende god ifølge oppsummert forskning. Apparatet kan i tillegg lagre opptil 10 000 bilder og brukes som diktafon.
Kunnskapssenterets samarbeidspartner Australia and New Zealand Horizon Scanning Network har trålet internasjonale forskningsdatabaser for å finne studier om effekten av de nye mini-ultralydapparatene. Forskerne fant tre studier med forrige generasjons håndholdte mini-ultralydapparater. Disse apparatene er på størrelse med bærbare PC-er.
Lovende resultater

Den ene studien gjaldt 24 pasienter som nylig hadde gjennomgått levertransplantasjon. Selv om den tekniske bildekvaliteten var litt dårligere enn ved det tradisjonelle ultralydapparatet, var den diagnostiske nøyaktigheten høy.

I den andre studien testet man håndholdt mini-ultralydapparat opp mot klinisk vurdering uten ultralyd. Begge vurderinger ble gjort på 158 akuttpasienter utenfor sykehus. Fasiten var den endelige diagnosen stilt på sykehus. Studien viste at i 67 % av tilfellene ble den diagnostiske presisjonen økt med håndholdt ultralyd i akuttsituasjonen sammenliknet med klinisk vurdering uten ultralyd. I 25 % av tilfellene forble den uendret, mens i 8 % prosent av tilfellene ble den redusert.
I den tredje studien sammenliknet forskerne håndholdt mini-ultralydapparat med standard ekkokardiografi.  322 hjertepasienter ble undersøkt for seks tilstander. Forskerne konkluderte med at den diagnostiske nøyaktigheten var fra moderat til utmerket når håndholdt mini-ultralydapparat ble brukt for å påvise seks typer hjertefeil.   
Ingen etiske, kulturelle eller religiøse aspekter ble diskutert i metodevarselet.  Etiske overveielser om annen og utvidet bruk, som fosterdiagnostikk, og IKT-sikkerhet ble ikke omtalt.