Obama vil ha stamcelleforskning

Det midlertidige forbudet ble innført i forrige uke av dommeren Royce Lamberth, som behandlet et privat søksmål mot det offentlige helseforskningsinstituttet NIH.
Bakgrunnen for søksmålet var at den nåværende praksisen ikke er i tråd med det gjeldende lovverket om finansiering av stamcelleforskning, hevdet saksøkerne.
Dette var Lamberth enig i.
Det er åpenbart at stamcelleforskningen medfører ødeleggelse av menneskeembryoer, og den offentlige finansieringen må derfor stanses, het det i avgjørelsen.
President Barack Obamas administrasjon la nylig fram nye retningslinjer for stamcelleforskningen, og anket avgjørelsen tirsdag.
I påvente av ankebehandlingen ba justisdepartementet om at det midlertidige forbudet ble opphevet.
Dersom anken ikke når fram, vil administrasjonen bli nødt til å skrive om retningslinjene så de stemmer bedre overens med lovverket.
(NTB-Reuters)