Cxense Display

Offentlig e-handel frigjør store beløp i helsesektoren

Beregninger tyder på at statlig forvaltning og regionale helseforetak over en 10-års periode vil spare mer enn 1 mrd.kr. på å ta i bruk elektronisk faktura. Hva kommunene kan spare er det ikke gjort beregninger på, men de håndterer trolig like mange fakturaer som staten. Også næringslivet vil tjene på slike løsninger. Beregninger viser at bare på de fakturaer som sendes staten vil næringslivet spare nærmere 200 millioner kroner over samme 10-års periode.
Regjeringen vil derfor pålegge alle offentlige virksomheter å benytte samme standard for elektroniske fakturaer. Dette vil også gjelde for kommunale virksomheter i den grad de tar i bruk efaktura. Statlig forvaltning og helseforetakene vil bli pålagt å kunne ta imot slike fakturaer innen 1. juli 2011, mens regjeringen tar sikte på at leverandører til staten må levere slike fakturaer innen 1. juli 2012. Oppfølgingen vil skje i dialog med KS og næringslivets organisasjoner.