Økning i antall transplantasjoner ved OUS

Etter noe svake tall for transplantasjoner ved Oslo Universitetssykehus i 2016 ser det nå ut til å gå riktig vei igjen. Spesielt positive er tallene for lunger og nyre fra levende giver.

​I årets ni første måneder ble det ved Oslo Universitetssykehus (OUS) transplantert totalt 395 organer til 355 personer. Det ble transplantert til sammen 30 par med lunger, og dette er det høyeste på ni år. Det skriver OUS på sine nettsider.

Tallene for levende giver av nyre ser også ut til å peke rett vei; 55 personer fikk frem til utgangen av september en ny nyre fra en nær pårørende.

Med økt transplantasjonsaktivitet reduseres også ventelistene noe. Dette gjelder riktignok ikke alle organer da spesielt transplantasjon av nyre er noe som skal tilbys til stadig flere pasienter.

Les mer om saken på Oslo Universitetssykehus sine nettsider


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

 

Lagre