Om HMT

Helsemedisinteknologi.no er nettsiden til fagtidsskriftet HMT.
Både nettsiden og tidsskriftet dekker følgende stoffområder:
Helse, Helsepolitikk, Sykehusdrift, Medisinsk teknikk, Ledelse og økonomi
HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.
Tidsskriftet er selvstendig, men men har et nært samarbeid med medlemsorganisasjonene;
Medisinsk Teknologisk Forening  MTF,  Norsk Forening for Medisinsk Fysikk NFMF, Forum for
Sykehusenes Tekniske Ledelse FSTL og Norsk sykehus- og helsetjenesteforening NSH

HMT kommer ut seks ganger i året

Utgiver er Ask media as