Kontakt

Kontaktopplysninger i HMT:


Utgiver

Ask media as
webmaster@askmedia.no
46 94 10 00

Postboks 130
2261 Kirkenær

Organisasjonsnummer: 965 522 441

www.askmedia.no

Sjefredaktør: Hans Degerdal


Redaksjon og administrasjon

Ansvarlig redaktør:
André Hagen
+47 467 75 050
andre@askmedia.no

Journalist:
Nils Vanebo
+47 915 10 100
nils@askmedia.no

Salgssjef, annonser og innkjøpsregister:
Ronny Grenberg
+ 47 907 63 984
ronny@a2media.no


Abonnement

Abonnementsansvarlig:
Tove Lisbeth Finstad
tove.lisbeth@askmedia.no
+ 47 46 94 10 00


Fagredaksjon

Øystein Jensen
oystein.jensen@rikshospitalet.no
23 07 15 88
23 07 15 90
Sjefsing. Cand.real
Med. tekn. avd.Rikshospitalet,
0027 Oslo

Svein Petter Raknes
svein.petter.raknes@hospitalitet.no
950 69 998
Prosjektrådgiver, Hospitalitet as M.Sc., MM

Dag Bratlid
dag.bratlid@ntnu.no
416 16 433
Professor, overlege dr.med.
Avd. for barn og ungdom, St.Olavs Hospital,
7006 Trondheim

Aslak Bjarne Aslaksen
aslak.bjarne.aslaksen@helsebergen.no
95 89 05 12
Avdelingsdirektør for radiologisk avd ved Haukeland universitetssykehus.
Førsteamanuensis II, Medisinskodontologisk fakultet, UiB