Medlemsorganisasjoner

Tidsskriftet HMT er selvstendig, men har et nært samarbeid med sine medlemsorganisasjoner:


MTF – Medisinsk Teknologisk Forening

Kontakt: Leder: Rolf W. Figenschou
Postadresse: Kvartsveien 147, 9022 Krokelvdalen
Telefon: 954 92 637
Epost: rolf.willy@nosyko.no
www.medisinskteknologiskforening.no
Foreningens formål er å fremme samarbeid og informasjonsutveksling innen fagområdet medisinsk teknikk og skape større forståelse for faget og den sikkerhetsfilosofi det er basert på.

NFMF – Norsk Forening for Medisinsk Fysikk

Kontakt: Rune Hafslund, Radiofysisk Avd.
Postadresse: Haukeland Universitetssykehus 5021 Bergen
Telefon: 55 97 20 22
Epost: rune.hafslund@helse-bergen.no
www.medfys.no
Norsk Forening for Medisinsk Fysikk er en uavhengig ideell organisasjon som har som formål å vise vei og støtte utvikling innen medisinsk fysikk og de områder av medisinsk behandling og diagnostikk som baserer seg på fysikalske prinsipper. Foreningen skal stimulere til kompetanseutvikling og utveksling av kunnskap, så vel nasjonalt som internasjonalt.

FSTL – Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse

Kontakt: Alf Christian Jørgensen
Epost: alf.christian.jorgensen@ahus.no
www.fstl.org
FSTL har som formål å fremme samarbeid og informasjonsutvikling innen teknisk ledelse i sykehus. Organisasjonen skal styrke de faglige kvalifikasjoner for de som arbeider på dette området, og fremme samordning av de rutiner og organisasjonsmessige forhold som berører fagområdet.

NSH – Norsk sykehus- og helsetjenesteforening

Kontakt: Kine S. Martinez
Postadresse: Nedre Slottsgt. 7 0157 Oslo
Telefon: 22 40 25 50
Epost: nsh@nsh.no
www.nsh.no
NSH er en tverrfaglig medlemsorganisasjon. NSH skal arrangere tidsaktuelle konferanser NSH vektlegger samspill mellom pasient/bruker og helsepersonell NSH skal skape møteplasser for debatt og dialog NSH har jevnlig kontakt med myndigheter og brukerorganisasjoner NSH tar del i utvikling av fremtidens helsetjeneste NSH er lydhør og har jevnlig kontakt med medlemmene NSH har et internasjonalt engasjement NSH har et bredt sammensatt styre NSH har et profesjonelt sekretariat og yter god service NSHs visjon: ”NSH skal være en tverrfaglig møteplass or utvikling av helsetjenesten til beste for pasienter og brukere”