Cxense Display

Oppretter nasjonalt elektronisk helseregister i Sverige

InterSystems Corporation erklærer at det første stadiet av prosjektet nasjonal pasientoversikt (kjent som NPÖ), det svenske nasjonale helseregisteret, ble satt i drift mandag 4. mai. Prosjektet ble utviklet for å fasilitere opprettelsen av et elektronisk helseregister (EHR) og er en avgjørende del av programmet for å implementere den nasjonale IT-strategien for helse- og velferdssektoren i Sverige.

Målet er å bedre pasientsikkerheten og pleiekvaliteten ved å levere løsningen trinnvis over hele landet. Det tok bare litt over ett år fra kontraktsunderskrivelse til  juridisk grunnlag,

pasientsamtykke og IT-infrastruktur for tjenesten var etablert, og den første helseregionen Örebros fylkeskommune og Örebro kommune ble tilkoblet.

En nøkkelfaktor bak prosjektets raske suksess har vært hovedentreprenør Tietos’ beslutning om å bruke InterSystems HealthSharesom programvareplattform for utveksling av helseinformasjon.

Den svenske helserådsorganisasjonen (Sjukvårdsrådgivningen SVR AB) valgte Tieto i 2008 til å utvikle, implementere og levere NPÖ. Dette er det første nasjonale EHR i Sverige, og det er et av de første i sitt slag i verden. Tieto valgte InterSystems HealthShare for dets beviste pålitelighet, skalerbarhet og lettvinte tilkobling til eksisterende helsesystemer.

Den første fasen av løsningen på tvers av Örebro vil omfatte 500 brukere inkludert leger, sykepleiere, yrkesterapeuter og ansatte ved to private sykehjem. Løsningen gir bemyndiget helsepersonell tilgang til avgjørende pasientinformasjon hvor og når som helst. Utstyrt med et klarere helhetlig bilde av pasienten kan helseleverandøren treffe beslutninger angående diagnoser, behandling og oppfølging på et bedre grunnlag.
– Vi er glade for at det første stadiet av NPÖ er fullført. Sverige baner vei for integrerte helseregistre. NPÖ, støttet av Tieto og InterSystems, gjør det mulig for fylkeskommuner å utveksle pasientinformasjon, sier NPÖ-prosjektleder i Örebro, Ulrika Landström.
HealthShare er et omfattende produkt som er spesifikt utviklet for å samle og dele kliniske data på tvers av flere organisasjoner.

Det oppretter et sammendrag av en pasients medisinske register på et regionalt eller nasjonalt grunnlag. Dette prosjektet implementerer den internasjonale industristandarden for pasientregister, EN13606, og inkluderer muligheten til å omforme registre fra myriaden av lokale formater til den sentrale standarden som gjør det enkelt for ethvert system å koble seg til det nasjonale pasientsammendraget.

– Vi er stolte over å delta i dette prosjektet, sier InterSystems’ nordiske leder, Mats Sandström. Han fortsetter: -Det faktum at det har blitt satt i drift som planlagt er et bevis på forpliktelsen til alle som har vært involvert. Vi ser nå frem til å støtte resten av de 20 fylkeskommunene og nesten 290 kommunene i Sverige med å oppnå problemfri tilkobling til NPÖ. Vi har også som målsetning for 2009 å koble Östergötland til tjenesten og forberede tre andre fylkeskommuner på tilkobling. Så langt har Sörmland, Blekinge, Uppsala, Västra Götaland og Stockholm uttrykt interesse.