Opptrappingsplanen for rusfeltet forlenget med to år og styrket med 100 millioner kroner

70 millioner foreslått til økt kapasitet i det kommunale tjenestetilbudet til personer med rusproblemer, 20 millioner til å gi flere et behandlingstilbud i tverrfaglig spesialisert behandling, 5 millioner til forebygging og 5 millioner til å etablere to nye rusmestringsenheter i fengslene for å styrke det samlede tilbudet for innsatte med rusmiddelproblemer. Bevilgningsnivået har med dette økt med mer enn 1 milliard siden 2005.