Cxense Display

Oslo-gjengen kuppet MTFs generalforsamling

Valgkomiteens kandidat til den ledige styreplassen var Hanne

Hungnes fra Sørlandet Sykehus, avd. Kristiansand. Det er tradisjon at komiteens

innstilling applauderes inn i styret, og at de som er på valg og har sagt seg

villig til å fortsette får like stor applaus.

Men det skjedde ikke denne gang.Oslo-gjengenkuppet til seg plasser både i

styret og valgkomiteen, og fikk stemt ned et forslag fra styret om fast

landsmøtested.

Ca. 65 deltok på generalforsamlingen, nesten det dobbelte

fra i fjor. Det var tydelig at enkelte grupperinger hadde mobilisert godt.

Naturlig at vi er i

styret

– Med ca. en femtedel av medlemsmassen er det naturlig at

Oslo Universitetssykehus er representert i styret, sa Rolf Figenschou og

fremmet benkeforslag om Bård Henningsen som ny styremedlem.

Dermed hadde man fire kandidater til tre styreplasser. Det

skulle bli en spennende avstemning, hvor fullmaktene ble utslagsgivende. Bård

Henningsen fra Oslo Universitetssykehus fikk 61 stemmer, og ble valgt inn med

klar margin.

Deretter fulgte gjenvalg av

Stig Koteng fra St. Olavs Hospital med 52 stemmer og Hanne Hungnes fra

Sørlandet Sykehus også med 52 stemmer. Det betyr to helt nye styremedlemmer. Øystein Jensen ble enstemmig gjenvalgt som fagredaktør i

HMT.

Ny spenning

Neste spenningsmoment var valgkomiteen. Her ble det også

fremmet et benkeforslag om et nytt medlem fra Oslo Universitetssykehus. Det var Anders Løvik, som fikk 54 stemmer.

Deretter fulgte gjenvalg av Monica Nyheim fra Akershus Universitetssykehus med

44 stemmer og Øystein Bitnes fra St. Olavs Hospital med 42 stemmer.

Ikke fast

landsmøtested

Styret hadde foreslått å utrede muligheten av å ha et fast

landsmøtested. Men det ville ikke flertallet på generalforsamlingen. Nok en

gang veide fullmaktene tungt, men var noe mer spredd enn tidligere.

44 stemte nei og 38 ja, og dermed fortsetter

MTFs sin landsmøteferd rundt i landet.

Et forslag fra Øystein Bitnes om sikring av minst en

representant fra hver region i MTFs styre, fikk kun fire stemmer og falt.

Flertallet valgte således anbefalingen fra styreleder Elisabeth Fahlstrøm om at

entusiasme og interesse måtte avgjøre, ikke geografi.

MTF fyller 30 år i 2014, og i den anledning skal det lages

ny logo for bedre profilering av foreningen.