Cxense Display

Oslo universitetssykehus ønsker mangfold

Oslo universitetssykehus Oslo universitetssykehus er den første offentlige institusjon i Norge som har signert Mangfoldscharter. Virksomheter som signerer Mangfoldscharter (Diversity Charter) forplikter seg til å jobbe målrettet med mangfold, verdsette forskjeller og jobbe aktivt for likestilling.

 Mangfoldscharteret gir også tilgang til et møtested for medlemmer og andre som jobber med mangfold.

– Å jobbe aktivt med mangfold og likeverdige tjenester er en prosess som krever kontinuerlig fokus og oppmerksomhet for å gi ønskede resultater. Fokus i charteret er i forhold til medarbeidere, men arbeidet og bevisstgjøring av ledere og ansatte vil også ha positiv effekt i vår tilnærming til pasienter og pårørende, sier Siri Hatlen.

Målrettet godt arbeid med mangfold handler om å gi mennesker like muligheter uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne, seksuell orientering, religiøs, etnisk eller kulturell bakgrunn innenfor en ramme av respekt og likeverd. Dette er også i tråd med sykehusets strategi for likeverdig helsetjeneste og mangfold som nylig ble vedtatt i styremøtet, sier hun.

Leadership Foundation i samarbeid med Mangfold i Arbeidslivet står bak utforming og etablering av Mangfoldscharteret i Norge. Tilsvarende Diversity Charter finnes også i Frankrike, Tyskland, Belgia, Italia og Spania, og over 600 organisasjoner i Europa har signert dokumentet.

Arbeidet med Mangfoldscharteret skjer i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet, og regionale likestillingssentra på Hamar, i Kristiansand og Steigen. Referansegruppen til Mangfoldscharteret vil inkludere representanter fra partene i arbeidslivet for å sikre engasjement og støtte i den videre utvikling og framdrift knyttet til arbeidet innenfor charteret i Norge.