Oslo universitetssykehus HF er stiftet

 

– Jeg er tilfreds med det mannskapet som nå er på plass. Vi har satt sammen et styre som representerer bred og relevant kompetanse, seier styreleder Hanne Harlem i Helse Sør-Øst. Hun understreker at det er snakk om svært utfordrende og krevende styreverv.

– Jeg er trygg på at dette styret vil bidra til å løse de utfordringene som Oslo universitetssykehus står overfor på en god måte for både ansatte og pasienter, sier Harlem.

Følgende kriterier er søkt ivaretatt ved sammensettingen av styret:
 • Organisasjon, ledelse og omstillingserfaring
 • Strategi og mål
 • Helsefaglig kvalitet og tjenesteinnhold
 • Kontroll/økonomisk styring
 • Kontinuitet og erfaring fra alle de berørte HF-styrene
 • Kandidater med evne til helhetlig tilnærming, innsikt og erfaring fra både primær- og spesialisthelsetjeneste samt brukerkompetanse.

   

Et flertall av de eieroppnevnte medlemmene skal være oppnevnt blant foreslåtte kandidater fra kommuner og fylkeskommuner, og det er søkt å ivareta den partipolitiske bredden i styrene i regionen samlet sett.
Dette er styret for Oslo universitetssykehus HF:
 • Styreleder: Steinar Marthinsen, Hamar, fra styret ved Aker og Rikshospitalet
 • Nestleder: Gøran Stiernstedt, Sverige, fra styret ved Ullevål
 • Medlemmer:
 • Marianne Borgen, SV, Oslo, fra styret ved Aker
 • Barbro-Lill Hætta Jacobsen, AP, Harstad, fra styret ved Rikshospitalet
 • Arild Underdal, Oslo, fra styret ved Ullevål
 • Ellen Christine Christiansen, H, Oslo, fra styret ved Ullevål
 • Olav Ulleren, Tinn/Oslo, fra styret ved Blefjell
 • Liv Arum, Oslo, fra styret ved Rikshospitalet
 • Odd Vangen, Sp, Follo, fra styret ved Aker
 • Arnhild Hage, ansattevalgt, fra styret ved Ullevål
 • Bjørn Wølstad-Knudsen, ansattevalgt, fra styret ved Ullevål
 • Vibeke Braastad Kristiansen ,ansattevalgt, fra styret ved Rikshospitalet
 • Elisabeth Emilsen, ansattevalgt, fra styret ved Rikshospitalet
 • Christina Schøndorf, ansattevalgt, fra styret ved Aker