Oslo universitetssykehus: Søknadsfristen utsatt

 

Ved Oslo universitetssykehus HF, som overtok driften av de tidligere helseforetakene Aker universitetssykehus HF, Rikshospitalet HF og Ullevål universitetssykehus HF fra nyttår er det satt i gang en prosess for å ansette administrerende direktør.  Stillingen har vært lyst ut, og fristen for å søke var i første omgang satt til 10. januar. Ansettelsesutvalget som er nedsatt av styret vurderer det som nødvendig å utsette søknadsfristen til 18. januar.  Utvalget ønsker å bruke litt med tid på arbeidet med å vurdere ytterligere kandidater som kan være aktuelle til stillingen.
– Dette er en av de mest spennende og utfordrende stillingene i helse-Norge, og vi arbeider aktivt for å sikre oss den best kvalifiserte kandidaten til stillingen. Gjennom et rekrutteringsbyrå har vi kontakt med flere interessenter i tillegg til de som selv har vist interesse for stillingen, og vi arbeider for at administrerende direktør kan ansettes i styremøtet i Oslo universitetssykehus 29. januar, sier styreleder Steinar Marthinsen.
Inntil ny administrerende direktør er på plass er Erik Omland konstituert i stillingen.