Cxense Display

Over 500 organtransplantasjoner i 2017

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Etter et svakt år i 2016 for enkelte organer, virker antallet transplantasjoner nå å være tilbake til normalen.

Det melder Oslo universitetssykehus. Særlig for transplantasjoner av nyre fra levende giver og for hjertetransplantasjoner virker pila nå å peke i riktig retning igjen.

Totalt ble det transplantert 513 organer til 463 pasienter i 2017. Det er det høyeste tallet siden 2013, da det ble transplantert 526 organer til 467 pasienter.

Det ble i fjor transplantert 32 hjerter ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, mot 21 året før.

Oslo universitetssykehus skriver at det har vært gjort en innsats for å øke antallet levende giver av nyre, og i fjor så man resultatene av dette arbeidet: 77 personer fikk da en ny nyre fra en som står dem nær, og det er det høyeste tallet siden 2012.

Totalt står 437 personer nå på venteliste for et nytt organ i Norge.

Les Oslo universitetssykehus’ statistikk over organdonasjon og transplantasjon her


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet