Overdimensjonerte tekniske anlegg sluker helsemillioner

Helse-Norge kan kutte 25-50 millioner kroner i tekniske anlegg på hvert eneste store sykehusprosjekt, viser en vurdering gjort av Sykehusbygg.

Prosjektleder Harald Hasfjord i Sykehusbygg sier til sykehusbygg.no at byggherren har en stor del av ansvaret for at blant annet VVS-anlegg og elektroniske anlegg ved norske sykehus har langt større kapasitet enn nødvendig.

Ifølge Hasfjord er det vanlig at byggeherren bestiller anlegg som har 20-30 prosent reservekapasitet. Overkapasiteten legges inn bevisst, blant annet for å ta høyde for eventuelle tilbygg/påbygg, sier han.

– Hva om 10 % overkapasitet er tilstrekkelig? Det har jeg spurt mange byggherrer om. Men de kvier seg for å forlate trygge standarder, sier Hasfjord.

Han mener byggherrene må redusere dimensjoneringen av tekniske anlegg.

– Det er enorme beløp å spare i lavere investeringer. I tillegg blir driften enklere og billigere. Dette handler ikke om å ta unødig risiko. Dette handler om å ta de riktige diskusjonene på rett tid i prosjektet, sier Hasfjord.

Les mer om saken på sykehusbygg.no


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

 

Lagre