Oversikt over norsk antibiotikaresistens

Det nylig lanserte NORM-atlaset gir deg tilgang til databasen i NORM (Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober) for utvalgte bakteriearter og antibiotika over tid og fordelt på regioner i Norge.

Verktøyet fremstiller norske resistensdata for ulike kliniske prøvematerialer, enten som andel resistente mikrober eller samlet andel mikrober med resistens og intermediær følsomhet.

Gå til NORM-atlas

Skjermbilde: http://www.norm-atlas.no

NORM – Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet