Cxense Display

Overveldende respons i pilotundersøkelsene

5000 kvinner i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft fikk muligheten til å reservere seg mot lagring av personopplysninger knyttet til normale prøver. Bare 10 kvinner (0,2 prosent) valgte å reservere seg.
92 prosent ga samtykke
I en tilsvarende pilotundersøkelse for Mammografiprogrammet, valgte 310 av 5000 kvinner å reservere seg. Av de 4000 som responderte, ga 92 prosent samtykke til at Kreftregisteret kunne lagre deres opplysninger knyttet til negative funn.
Stor tillitserklæring
– Dette er en stor tillitserklæring til Kreftregisteret, sier direktør, Giske Ursin, og legger til at det er gledelig at flertallet av de spurte kvinnene gjennom å samtykke sikrer at de får invitasjon og påminningsbrev når de skal.
Utfordringen
Utfordringen er at ikke alle svarer på brevene. For selv om man håper på høy svarprosent og stor støtte fra kvinnene, kan det senere bli utfordringer knyttet til registrene.
– For evaluering og forskning framover i tid, kan det bli utfordringer dersom ikke svarprosenten blir høy nok i programmene. Det kan ligge skjevheter i datamaterialet siden det er ulikt hvem som svarer og hvem som ikke svarer. Dét kan bli en utfordring i framtidige studier for å evaluere programmene, advarer Kreftregisterets direktør.