– Et kvalitetsløft for hele helsetjenesten

Helse Midt-Norge RHF signerer neste uke avtale med Epic System Corporation om ny felles elektronisk pasientjournal for helsetjenesten i Midt-Norge. – Et stort kvalitetsløft for hele helsetjenesten i vår region, sier styreleder i Helse...

HMT 1/2019 er ute nå

NYTT NUMMER: På det nye hybride operasjonsrommet på Intervensjonssenteret ved Oslo universitetssykehus foretas bildeveiledet kirurgi med både røntgen, CT og MR direkte under inngrepene.  Se hva du kan lese i nyeste HMT her.