Pakkeforløp for kreft tar for lang tid

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

I første tertial 2019 blir målsettingen om at 70 prosent av kreftpasientene skal tilbys et pakkeforløp oppnådd, men behandlingsforløpene tar ofte lengre tid enn det som er anbefalt.

Helseforetakene når heller ikke de målene for ventetid eller korridorpasienter som er satt for 2019, skriver Helsedirketoratet på sine nettsider.

Dette er noen av funnene Nasjonale kvalitetsindikatorer for helsetjenesten, som Helsedirektoratet publiserte 12. september, viser.

I 1. tertial 2019 ble 65,2 prosent av alle pakkeforløp for kreft gjennomført på anbefalt tid. Dette er under målet på 70 prosent og en nedgang fra 65,6 prosent i samme periode i 2018, og i 1. tertial 2017 var måloppnåelsen hele 69,7 prosent.

– Vi ser at det er utfordrende for helseforetakene å få pasientene gjennom pakkeforløpene for kreft innen anbefalte forløpstider. Strålebehandlingen tar ofte lengre tid enn anbefalt, og kirurgisk behandling kan også ta lengre tid enn ønskelig. Dette er noe vi har sett utvikle seg over tid, etter en veldig god oppstart av pakkeforløpene. At pasientene ikke får den behandlingen de skal i tide, er uheldig for både pasienten og tjenesten. Pasienten må vente unødig lenge, og når forløpene forskyver seg kan det gå utover andre tjenester og behandlingsforløp i sykehusene. Vi følger situasjonen sammen med sektoren, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Les mer om saken på Helsedirketoratet sine nettsider


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet