Partnerstrategi: å øke verdi for kundene

PayEx partnerstrategi er å øke verdi for kundene. Pridok er en ny partnerskapskunde.

Dagens verden er full av muligheter og vinneren er ofte de som klarer å knytte til seg de mest relevante og gode partnerne for sine produkter og tjenester. Vårt mål er å knytte til oss partnere som komplementerer våre tjenester, eller der vi sammen effektiviserer og forenkler hverdagen til våre felles kunder, skriver PayEx i en pressemelding.

Gjensidig vekst avgjørende

Videre: Så hvem skal man danne partnerskap med? Formelen vil aldri være lik for alle, men et godt utgangspunkt er en gjennomtenkt plan på hva man selv ønsker å oppnå med partnersamarbeid. Skal partneren bidra til økt omsetning? Flere kunder? En bedre løsning?

Uansett hvilke synergier man ønsker å få ut av et partnerskap, så vil gjensidig gevinst være den avgjørende faktoren for suksess. Hvordan inntektene skal fordeles mellom partnere, hvorvidt lønnsomhet eller kundetilfangst øker på begge sider av bordet, og selvsagt hva blir effekten (både gevinst og økt kostnad) for kunde eller sluttkunde.

Viktige elementer

De elementene vi evaluerer som de viktigste når nye partnerskap vurderes er:

  • Avklaringer & forventninger: Være direkte og transparente ovenfor potensiell partner i forhold til hvilke forventninger begge sider har.
  • Gjensidig lønnsomhet: Det er en selvfølge, men et partnerskap må bunne i at samarbeidet er verdifullt for begge parter. Beskriv gevinsten.
  • Avtaler: Vær grundig når avtaler skrives og inkluder en jurist i prosessen. Da vil man tidlig oppdage uenigheter og få løst de opp.
  • Dine kunder: Hvilke fordeler vil dine kunder få av partnerskapet? Og til hvilke kostnader eller ulemper?
  • Avslutt dårlige samarbeid: Hvis et samarbeid ikke fungerer, vil det trolig heller ikke være verdt å bruke mye tid på å forbedre. Avslutt ryddig, avdekk nye og start på nytt.

Ny strategisk partner

John Martinsson, PayEx og Jørgen Gilberg, Pridok har inngått strategisk partnerskap.

En ny strategisk partner som treffer PayEx gjennomgående med hensyn til våre verdier (Service, Knowledge, Innovation, Honesty) er Pridok. I anledning lansering av samarbeidet har vi tatt en prat med styreleder i Pridok, Jørgen Gilberg.

Pridok er et Vestfold-basert utviklingsselskap som har utviklet Norges første Microsoft Azure-baserte pasientjournalsystem (EPJ). Jørn Gilberg, én av tre brødre, jobber til daglig som fastlege og er spesialist i allmennmedisin var kjernen til idéen for snart 5 år siden.

– Ønsket til Jørn var klart; mindre bruk av tid i journalsystemet og mer tid sammen med pasienten. sier Jørgen

– Pridok er et system som gir legen full mobilitet og er plattformuavhengig. Løsningen er bygget 100% i Microsoft Azure og med Pridok kan brukeren arbeide utenfor legekontorets vegger uten å måtte koble seg via VPN, remote desktop eller påloggingsløsninger som Citrix.

Trippel vinningseffekt

Innovasjon Norge innledet i sin rapport ‘Drømmeløftet 2016’  med at en vellykket helseinnovasjon har trippel vinningseffekt. For pasienten kan bedre medisin, behandling og omsorg gi et mye bedre og lengre liv. Samfunnet vinner på å ha mer ressurseffektive helsetjenester. Det blir flere i arbeid og færre å behandle. Næringslivet vinner når de klarer å lage og selge verdens best løsninger på sentrale helsebehov.

– Vi tror vi har noe å komme med hva gjelder innovativ tankegang i dagens økosystem, og spesielt mot den kommende generasjonen leger. Disse har vokst opp med mobilitet som en selvfølge.

Var treffpunktene

Innovasjon og fremtidsrettede løsninger var også treffpunktene i partnerskapet mellom PayEx og Pridok, spesielt den nye forretningsmodellen som PayEx legger opp til i MedipayTM gjorde valget enkelt for Pridok.

– Vi synes at dyre leasingavtaler og store bokser ute på venterommene er så 2016. Vi er sikre på at samarbeidet med PayEx gir alt vi drømte om ettersom de møter forbrukeren på deres premisser. Vi ønsker kun den beste løsningen inn i vår løsning, og PayEx gir oss det mest moderne og den mest spennende forretningsmodellen for våre brukere.

– Legene skal betale for transaksjoner, men de får samtidig tilbake fakturagebyrene. Alt i alt gir vår betalingsløsning en gjennomsnittlig fastlege netto tilbake nok til å dekke kostnadene til EPJ løsningen.

– Sammen med PayEx vil Pridok tilby det mest moderne, robuste, mobile EPJ system til en pris langt under det legene betaler i dag. Gjennom PayEx og konseptet MediPayTM vil legekontoret være fri for store bokser og dyre leasingavtaler, fakturagebyrene som normalt tilfaller betalingsleverandøren, tilfaller våre brukere, og det er nytt i bransjen.

– Pridok er kommet på markedet for å gi legene en rimelig og mobil løsning og samtidig gjøre slutt på følelsen av at alle skal tjene penger på en.

Kilder: Forbes,Innovasjon Norge, Pridok, PayEx

(Pressemelding)