Pasientene rapporterer om sårinfeksjoner via nett

I september tok alle sykehusene i Midt-Norge i bruk en ny IKT-løsning som gir smittevernansatte mulighet til å kommunisere digitalt med pasientene etter at de har kommet hjem fra operasjon.

(Illustrasjonsfoto: yayimages.com)

Sykehusene er pålagt av Folkehelseinstituttet til å kontakte og rapportere på sårinfeksjoner etter at en pasient har vært operert. Tidligere har dette foregått ved at sykehuset sendte fysiske brev hjem til alle pasientene – og pasientene måtte på sin side også svare i brevs form. Nå kan denne kommunikasjonen skje over internett, skriver Helse Midt-Norge på sine nettsider

IKT -løsningen er utviklet av Helse Midt-Norge IT, og kommunikasjonen mellom sykehus og pasienter foregår via den nasjonale portalen www.helsenorge.no.

Fagdirektør ved St. Olavs hospital, Runa Heimstad, forteller at den viktigste gevinsten med løsningen er bedret kvalitet på data og redusert personellbruk.

–  Det betyr at vi kan frigi tid til å drive smittevern, jobbe mer ute i klinikkene og utfordre fagmiljøene på hva de kan gjøre for å forbedre seg. På sikt tror vi dette vil bidra til å redusere omfanget av sykehusinfeksjoner. Jeg er imponert over arbeidet som er gjort, og er svært glad for at prosjektet avsluttes med en gevinstrealiseringsplan, sier Heimstad.

Les mer om saken på Helse Midt-Norge sine nettsider


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

 

 

Lagre

Lagre