Pasienter skal slippe privat betaling for CT/MR

– Jeg

mener at pasienter ikke skal måtte betale privat for nødvendige

radiologiske undersøkelser enten det skyldes for lite kapasitet eller at

pasientene gis mangelfull informasjon, sier helse- og omsorgsminister

Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Det er

ventetid særlig for MR- og CT-undersøkelser. Selv om høyt prioriterte

pasienter skal behandles først, oppleves likevel ventetiden for mange

pasienter som for lang. Bevilgningsforslaget betyr at det legges til

rette for at ventetiden skal reduseres betraktelig i 2012. Dette vil

kunne gi i størrelsesorden 10.000 flere MR-undersøkelser ved sykehusenes

poliklinikker i 2012.

En økning

ved de private røntgeninstituttenes vil være avhengig av omfanget av

kontrakter mellom regionale helseforetak og de private institusjonene.

Ved lang

ventetid har mange pasienter fått tilbud om rask undersøkelse ved

private røntgeninstitutter hvis de i stedet betaler for denne selv. Slik

markedsføring kan ikke aksepteres, med mindre pasienten selv etterspør

en slik tjeneste.

De

regionale helseforetakene er bedt om å rydde opp i dette og som eksempel

kan nevnes at Helse Sør-Øst RHF i sine nye kontrakter blant annet vil

stille krav om at tilbyder skal gi pasienten relevant informasjon om

alternative undersøkelsessteder under offentlige avtaler og hvordan

pasienten skal komme i kontakt med Kontoret for fritt sykehusvalg.

Informasjon skal fremkomme av henvisningsblanketten til tilbyder.