Pilotprosjekt avdekker kreft

I prøveprosjektet blir 140 000 tusen innbyggere i alderen 50

til 74 i Akershus, Buskerud og Østfold invitert til å la seg undersøke for

tarmkreft. Prosjektet startet i april og allerede etter noen uker er det

oppdaget flere tilfeller av kreft.

Det viser at prosjektet er viktig, både for dem som nå

kommer tidligere til behandling og for oss som ønsker å finne ut verdien av

slike undersøkelser. Det at vi allerede har funnet flere tilfeller av kreft,

tyder på at helsetjenestene kan bli ble bedre på å avdekke denne sykdommen,

sier prosjektleder Geir Hoff i Kreftregisteret.

Masseundersøkelse
Norge er blant de landene i verden som har høyest forekomst

av tarmkreft og helsemyndighetene ønsker å finne ut om masseundersøkelser av

befolkningen (screening) kan bidra til at kreft og forstadier til kreft

oppdages tidligere. Hvis kreft oppdages

tidlig, kan behandlingen starte tidligere og da er det stor sjanse for å bli

helt frisk.

I dette programmet bruker vi to ulike metoder. Vi ser

etter usynlig blod i avføringen og vi undersøker tarmen med en bøyelig

«kikkert». Vi håper å få svar på hvilken av disse metodene som er best egnet i

et nasjonalt program for masseundersøkelse sier Hoff.

Brukbar oppslutning

Så langt har rundt halvparten av dem som har blitt invitert,

valgt å delta. Det er et brukbart resultat sammenliknet med tilsvarende

undersøkelser andre steder, men prosjektleder Geir Hoff i Kreftregisteret håper

på enda større oppslutning.

Nasjonalt masseundersøkelsesprogram mot tarmkreft

For å få gode svar, er vi avhengige av at folk stiller

opp. At vi noen uker ut i prosjektperioden har avdekket flere tilfeller av

kreft viser også at det kan være nyttig for den enkelte å bli undersøkt.

Prosjektet gjennomføres i utvalgte kommuner i Akershus, Buskerud og Østfold.