Pioner på å bestille medisin via laptop

 

 Løsningen man satser på nå, vil komme på de fleste norske sykehus etter hvert tror lederen for Medisinsk klinikk. Han  er overbevist om at når  opplæring og innkjøring er unnagjort vil både sykepleiere og leger spare tid på det nye dataprogrammet.

Etter uttesting i FMK i Porsgrunn før påske skal Medisinsk klinikk ved Medisin 3 og Medisin 2 i Skien  i gang før sommeren- resten av ST i Grenland skal i gang til høsten. Når dataprogrammene ACT Host som skal brukes av legene og SEDRA som skal brukes av sykepleierne er fullt innført blir ST først i Norge til å utprøve det nye programmet.

En delegasjon fra ST har vært på  universitetssykehuset i Hamburg og sett at det virker på et stort sykehus. Dataløsningen er forbedret etter at nye Ahus prøvde ut en tidligere versjon og pådro seg store driftsproblemer da det nye sykehuset åpnet for en tid tilbake.

-Den viktigste gevinsten ved digital rekvirering av medikamenter fra apoteket, er at den gir betydelig økt sikkerhet mot feilmedisinering for pasienten, mener Per Urdahl.