Cxense Display

Praksisplasser for helsefagarbeiderlærlinger

Samarbeidsavtalen

er et viktig første steg når sykehuset nå skal etablere læreplasser

innen helsefagarbeiderutdanningen. Samarbeidet med Sykehjemsetaten i

Oslo kommune ble påbegynt i mars i år. Etter planen vil avtalen med

Sykehjemsetaten bli godkjent så snart som mulig i løpet av høsten.

De fire

gamle sykehusene, Aker, Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet,

hadde ingen tradisjon for helsefagarbeiderlærlinger, forteller fagleder

Sissel Haavaag i Stab fag og pasientsikkerhet. Nå skal Oslo

universitetssykehus bygge opp et slikt tilbud. Dette må gjøres grundig

og bygges ut over flere år. Sykehuset har det siste året blant annet

kartlagt hvor i sykehuset slike lærlingplasser kan opprettes og vi vil

skaffe oss ytterligere erfaring gjennom samarbeidet med Oslo kommune,

sier Haavaag.