Priser til halvårets fremragende forskningsartikler

PRIS: Prisene for fremragende forskningsartikler for andre halvår 2017 ble tatt i mot av f.v.: Anna Bujko, Vikas Sarna, Gry Skodje, Kristina Haugaa, Fergal O’Farrell og Olav B. Smeland. Foto: Oslo Universitetssykehus

Oslo universitetssykehus deler hvert halvår ut priser til seks fremragende forskningsartikler med sentrale forfattere fra sykehuset.

Fredag 25. mai ble prisene for artikler publisert i andre halvår av 2017 delt ut.

Seks forskningsmiljøer mottok 50.000 kroner hver øremerket til videre forskning.

– Dette er blitt en viktig tradisjon som både viser fram et knippe av de aller beste artiklene som publiseres ved sykehuset og samtidig gir anerkjennelse til fremragende forskningsmiljøer. Artiklene som belønnes har vært gjennom en meget krevende seleksjonsprosess og representerer langvarig arbeid som gjennomgående er basert på bredt samarbeid, både internt og internasjonalt. Resultatene som presenteres i artiklene er svært viktige og vil bidra til bedre sykdomsforståelse og ha betydning for fremtidig diagnostikk og behandling. Vi er utrolig stolte av den imponerende kvaliteten og bredden i forskningen ved Oslo universitetssykehus, sier Erlend B. Smeland, direktør for forskning, innovasjon og utdanning.

Det er hard konkurranse om disse prisene. Hvert år publiseres omlag 2000 vitenskapelige artikler fra sykehusets forskere, og inntil 25 av disse nomineres to ganger i året til pris for fremragende forskningsartikler. Det er klinikkenes forskningsutvalg som nominerer artiklene og en ekstern komité som evaluerer og endelig velger ut de seks verdige vinnerne.

Vinnerartiklene skal ha oppnådd internasjonal gjennomslagskraft eller utmerket seg på andre måter. Det kreves også at artiklene holder særs høy kvalitet og formidler viktige funn.

(Pressemelding)