Cxense Display

Privat sykehus-finansiering ikke realistisk

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF ba i sitt styremøte før jul om ny gjennomgang av helseregionens langtidsbudsjett for å lete etter mulig finansiering før 2018. Almlid bekrefter at dette vil bli fulgt opp, men han tror det vil bli vanskelig å finne en slik løsning.
Når det gjelder mulig privat finansiering av et byggeprosjekt, er dette ikke gjennomførbart innenfor dagens regelverk. Det åpner ikke for privat sykusfinansiering. Uavhengig av privat eller offentlig finansiering, viser langtidsplanen for Helse Midt-Norge at regionen ikke har økonomisk bærekraft for et slikt løft før tidligst etter 2018. Helse Midt-Norge har ut over dette ingen kommentar til innspillet som er formidlet gjennom media idag torsdag 30. desember.