ProbeHunter med nytt partnerskap

ProbeHunters kvalitetssikringsvirksomhet for pasientsikkerhet ekspanderer. Manchester-baserte Imaging First skal representere ProbeHunter i England og Irland.

ProbeHunter er det skandinavisk-utviklede systemet for kvalitetssikring av ultralydprober.

Imaging 1st vil som akkreditert leverandør tilby testing av ultralydprober som er tilpasset både NHS’ tjenestetilbud og uavhengige operatører.

Imaging 1st er posisjonert for å tilby en sluttført spesialisttjeneste dedikert til «alt som har med utralyd å gjøre». Det innbefatter systemsalg, distribusjon, reparasjoner, spørsmål og svar (Q&A), service og rådgivning som primært tar vare på pasienten.

Björn Segall, som er administrerende direktør og grunnlegger av ProbeHunter, uttaler:

– I vår kontunuerlige vekst for pasientsikkerhet utvides ProbeHunter Network, og snart vil flere nye distributører i andre land bli offentliggjort. ProbeHunter Productline er en ledende global leverandør av testsystemer for ultralydprober. Et kvalitetssikringssystem som ProbeHunter, som tester ultralydprober i daglig bruk, vil øke kvaliteten på omsorg, redusere sykehuskostnader og øke pasientsikkerheten.