Prøver ut nesespray mot overdose i felten

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

En ny nesespray utviklet ved NTNU kan være med på å redde flere liv. Nå testes den ut i reelle overdosesituasjoner sammen med ambulansetjenestene både i Oslo og i Trondheim.

Ved livstruende overdoser er det svært viktig å gi en motgift så fort som mulig. Det vanligste i dag er å gi motgiften nalokson på sprøyte, men NTNU har siden 2008 jobbet for å få på plass en egen nalokson-nesespray. Gjennom nøye arbeid har de fått tilpasset dosen slik at den er like god som i sprøyteformat, med like mye virkestoff i blodet, skriver St. Olavs Hospital på sine nettsider.

Fordelene med å gi nalokson på spray framfor gjennom sprøyte er blant annet å redusere bruken av sprøytespisser, og i større grad beskytte de som gir og får mot blodsmitte. I tillegg er den enkel å bruke, slik at også andre som ikke er trent helsepersonell kan gi motgift i akuttsituasjoner.

Etter ti års arbeid ble sprayen i juni i fjor godkjent i 12 europeiske land, etter at den fra 2013 til 2016 ble prøvd ut på friske frivillige i Trondheim. Nå prøves medikamentet ut i en større klinisk studie, kalt NINA-1, i ambulansetjenesten både i Oslo og i Trondheim. Her sammenlignes nesesprayen med dagens standardbehandling, og målet med studien er å vise at nesesprayen like god som nalokson intramuskulært.

St. Olavs Hospital skriver at dette er den første randomiserte, dobbeltblindede studien på dette i verden, og fram mot 2020 skal 250 ambulansearbeidere behandle 200 overdosepasienter som en del av NINA-1.

I november 2018 ble den 50. pasienten inkludert i studien, noe som gjør at de er godt innenfor planen og målet om 200 innen 2020.

Les mer på nettsidene til St. Olavs Hospital


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet