Cxense Display

Psykisk helsevern sentralt i avtale mellom St. Olav og NAV

Vi har samarbeidet om en slik avtale i tre år, og vi utvider stadig til flere områder. I år er det spesielt psykisk helsevern som står i fokus, med blant annet egne kontordager for Nav-ansatte på Nidaros DPS. Vi samarbeider også om Hysnes helsefort, i tillegg til kreftrehabilitering på Røros og prosjektet «Raskere tilbake», forteller samhandlingssjef på St. Olav, Rolf Windspoll.
Deler av innholdet i samarbeidet videreføres fra tidligere, mens det tillegges noe nytt. Samarbeidet skal bidra til at faglige og økonomiske ressurser utnyttes optimalt slik at felles brukere i Sør-Trøndelag får et helse- og velferdstilbud som er mest mulig tilpasset den enkeltes behov. Avtalen skal også understøtte målsettingen om flere i arbeid og færre på trygd.
Avtalen revideres årlig.