Psykiske lidelser kan behandles over internett

Noen pasienter kan foretrekke å kommunisere med terapeuten over internett i stedet for å være i samme rom. (Illustrasjonsfoto: yayimages.com)

Terapeutveiledet internettbehandling ved psykiske lidelser kan nå tas i bruk når det er hensiktsmessig.

Det ble bestemt av Beslutningsforum for nye metoder denne uka.

– Metoden gjør det mulig at flere kan få tilbud om hjelp uansett bosted, sier Stig A. Slørdahl som er leder i Beslutningsforum for nye metoder, i en pressemelding fra Helse Midt-Norge RHF.

Kan være like bra som tradisjonell behandling

Nå får flere tilbud om hjelp uansett bosted, sier Stig A. Slørdahl, leder i Beslutningsforum for nye metoder.

Psykiske lidelser og rusbrukslidelser er utbredt i den norske befolkningen. Lidelsene bidrar til betydelig helsetap i form av nedsatt arbeidsførhet, økt sykefravær, økt risiko for fysiske lidelser og tidlig død. Kun et fåtall søker behandling for lidelsene, men nå åpner den teknologiske utviklingen for at flere personer som har behov for det, søker hjelp viser en metodevurdering fra Folkehelseinstituttet.

– Metodevurderingen viser også at internettbehandling kan være like bra som å behandle ansikt til ansikt. Det er et fantastisk verktøy, særlig der det er lange reiseavstander. Helse Vest begynte med dette og nå har også Helse Nord tatt dette i bruk. Det gjør at langt flere kan få hjelp fordi det er lettere å gjennomføre konsultasjoner over internett, sier Slørdahl.

Slipper belastning med reise

Når behandlingsform velges, skal pasientens egne preferanser være sentrale. Pasienter kan foretrekke å kommunisere med terapeuten over internett i stedet for å være i samme rom. Det kan være gunstig for pasienten å slippe belastningen som reiser til terapeut kan innebære, skriver Helse Midt-Norge RHF.

Det er ikke vist store effektforskjeller mellom terapiveiledet internettbehandling og ansikt-til-ansikt-behandling ved psykiske lidelser, og behandling via internett synes ikke å ha dårligere effekt enn behandling ansikt til ansikt. Det er heller ikke store forskjeller i kostnader mellom de ulike behandlingsformene, men foreløpige tall fra Helse Vest og Helse Nord viser at flere ønsker behandling når de får tilbud om terapeutveiledet internettbehandling for psykiske lidelser.

(Pressemelding)


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet